latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива код овлашћених банака и филијала Народне банке Србије по Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова (у периоду од 1. 1. до 31. 8. 2020)    
Месец Откуп ефективе
(у милионима ЕУР)
Продаја ефективе
(у милионима ЕУР)
Јануар: 212,65 135,82
Фебруар: 216,81 122,48
Март 178,09 182,87
Април 87,23 109,65
Мај 92,20 157,29
Јун 113,00 205,30
Јул 143,63 156,02
Август 153,30 172,36
Укупно: 1.196,91 1.241,80
Otkupljena i prodata efektivai

Месечни извештај о откупљеној и продатој ефективи по основу Одлуке о условима обављања мењачких послова у: